4 Feb 2016
ย่านโยธี-ราชวิถี กับการร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับ “แบบร่าง” การปรับปรุงสภาพแวดล้อมกายภาพ

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ชาวย่านโยธี-ราชวิถี ได้ร่วมกันให้ความเห็น “แบบร่าง” ปรับปรุงย่านโยธี-ราชวิถีสู่ “ย่านบริการสาธารณะไร้รอยเพื่อการเรียนรู้” โดยมีพื้นที่นำร่อง 3 จุดหลัก ได้แก่

1) skywalk: เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการเข้าถึงและเชื่อมต่อ โดยสร้าง loop การสัญจรจาก BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ แจกเข้าสู่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ บน ถ.ราชวิถี – ถ.พญาไท – ปากซอยโยธี

2) ถนนโยธี: a big, small street ของย่านนี้ ยาว 1 กม. เชื่อม BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ กับ รพ.รามา ที่มีคนสัญจรต่อวันมหาศาล ซึ่งส่วนใหญ่คือ ชาว รพ.รามา ที่มีคนทำงานประมาณ 10,000 คน ผู้ป่วยอีก 8,000 คน (ไม่รวมญาติที่มาเยี่ยมไข้) ซึ่งเสนอให้ปรับปรุงให้เดินได้-เดินดีทั้งวัน มีโครงสร้างกันแดด-กันฝน และแสงสว่าง รวมทั้งพื้นผิวเรียบเสมอ ให้คนที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว สามารถเดินได้อย่างสะดวก

3) พื้นที่แบ่งปัน (shared space): โดยสลาย “กำแพง” ระหว่างหน่วยงานที่ปัจจุบันเป็นรั้วทึบ และปรับปรุงเป็นพื้นที่โล่ง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกคน

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการ connecting the dots หรือเชื่อมโยง “มรดกย่าน” ที่แอบซ่อนอยู่หลังรั้วของหน่วยงาน ให้กลายเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ของเมือง เช่น
– พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ของ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– สวนป่าและตึกกลม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ ตั้งอยู่ใน ม.มหิดล
– วังพญาไท สวนโรมัน ท้าวหิรัญพนาสูญ ของ รพ.พระมงกุฎ
ฯลฯ (*ข้อเสนอจากคุณปองขวัญ ลาซูส ชาวย่านที่วิ่งเล่นในย่านนี้มาแต่ยังเด็ก ด้วยคุณแม่เป็นคุณหมอที่รพ.พระมงกุฎ)

เวิร์คชอปย่านโยธี-ราชวิถีครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) จะมีขึ้นในวันที่ 25 กพ ช่วงบ่าย เพื่อนำเอาแบบปรับปรุง รวมทั้งแบบร่างข้อกำหนดเพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ของย่านให้มีความสง่างามและมีจิตวิญญานของความเป็นสาธารณะ (civic spirit) สมกับความเป็นย่านราชการยุคใหม่

ขอขอบพระคุณชาวย่านที่มาร่วม workshop ในวันนี้จาก :
– สถาบันประสาทวิทยา
– คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา
– รพ.ราชวิถี
– คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
– สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
– สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สวทช.
– มลธ.ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
– บ.เอกมหากิจ จำกัด (เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่พลาซ่า)
– สนง.เขตราชเทวี
– สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
– วินมอเตอร์ไซหน้ากท.วิทย์ฯ
– กลุ่มคนรักษ์อนุสาวรีย์ชัยฯ
– ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11
– สนง.ปลัดกท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– กรมวิทยาศาสตร์บริการ
– NECTEC
– กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
– สนง.โรงงานอุตสาหกรรม กท.อุตสาหกรรม
– สนง.คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
– วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
– กรมทรัพยากรธรณี
– องค์การเภสัชกรรม
– สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
– วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
– กรมแพทย์ทหารบก
– สนง.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
– สน.อนามัย กทม.
– สน.ยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม.
– สน.การศึกษา กทม.
– สน.การแพทย์ กทม.
– สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย สน.ผังเมือง กทม. ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

share