พื้นที่ยุทธศาสตร์

พื้นที่บริเวณริมคลองรอบกรุง

เป็นพื้นที่ส่วนทิศใต้ของคลองรอบกรุงบริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้าริมถนนจักรวรรดิ์
เป็นพื้นที่ที่จะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจร
บนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า
และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรอบกรุงที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่

แนวคิดและรายละเอียดการปรับปรุง

 • การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะใต้สะพานปกเกล้าและริมคลองรอบกรุง
 • การออกแบบอุปกรณ์ประกอบถนนเพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ทางสัญจร

พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอารีย์

เป็นอีกจุดเปลี่ยนถ่ายที่สำคัญในกรุงเทพมหานครตอนเหนือ มีพื้นที่ทางเท้าด้านล่างสถานีรถไฟฟ้า
ที่เชื่อมโยงเข้าสู่ย่านอารีย์ ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่อยู่อาศัย หลากหลายรูปแบบ
มีจุดรับ – ส่งผู้โดยสารสาธารณะหลากหลายระบบ และมีร้านค้าแผงลอยริมถนน
โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณพื้นที่ทางเท้าด้านล่างสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ถึงปากทางเข้าซอยพหลโยธิน 7

แนวคิดและรายละเอียดการปรับปรุง

 • การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าบริเวณพื้นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้า
 • การออกแบบอุปกรณ์ประกอบถนนเพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ทางสัญจร.
 • การส่งเสริมภูมิทัศน์พื้นที่จอดรับ – ส่งผู้โดยสารสาธารณะ

พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท

เป็นพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรระหว่างสถานีรถไฟฟ้าพญาไทและสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์พญาไท
โดยมีพื้นที่จุดรับ – ส่งผู้โดยสาร มีจุดจอดรถปะจำทาง และรถที่ให้บริการสาธารณะหลากหลายรูปแบบ
อาทิ แท็กซี่ รถเมล์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น มีผู้ใช้งานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

แนวคิดและรายละเอียดการปรับปรุง

 • การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและรั้วทึบบริเวณพื้นที่ใต้สถานี
 • การตกแต่งโครงสร้างรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • การออกแบบอุปกรณ์ประกอบถนนเพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ทางสัญจร
 • การส่งเสริมภูมิทัศน์พื้นที่จอดรับ – ส่งผู้โดยสารสาธารณะ

พื้นที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน

มีโครงสร้างของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวเข้ม และทางเดินลอยฟ้าเชื่อมโยงสถานที่สำคัญต่างๆ เข้าด้วยกัน
คือ มาบุญครอง สยามดิสคัฟเวอรี่ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ

แนวคิดและรายละเอียดการปรับปรุง

 • การปรับปรุงโครงสร้างทางเดินลอยฟ้า
 • การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงสร้างรถไฟฟ้าบีทีเอส
 • การออกแบบอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ทางสัญจร
 • การส่งเสริมภูมิทัศน์พื้นที่โล่งว่างสาธารณะด้วยพื้นที่สีเขียว