8 Feb 2016
ถกสร้าง Skywalk นำร่องฟื้นฟูย่านโยธี-ราชวิถี

การประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ กรุงเทพฯ 250 เพื่อรับฟังความเห็นของภาคประชาสังคมที่อาศัยในย่านโยธี-ราชวิถี แนวคิดที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ การสร้างสกายวอล์ก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสัญจรโดยรอบพื้นที่

ตัวแทนประชาชนในย่านโยธีและย่านราชวิถี  ร่วมแสดงความคิดเห็นกับแบบร่าง การปรับปรุงย่านโยธีและย่านราชวิถี ตามโครงการกรุงเทพฯ 250 ของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือยูดีดีซี  ซึ่งขณะนี้เข้าสู่การดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2558

สำหรับถนนโยธีและพื้นที่โดยรอบ ยูดีดีซี เล็งเห็นว่ามีศักยภาพที่สามารถฟื้นฟูเป็น ‘ย่านบริการสาธารณะไร้รอยต่อเพื่อการเรียนรู้’  โดยสามารถนำร่องได้จากการสลายกำแพงระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างพื้นที่แบ่งปัน หรือ แชร์สเปซ  ปรับปรุงถนนโยธีความยาว 1 กิโลเมตร ให้เดินได้เดินดี เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างบีทีเอสอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กับโรงพยาบาลรามาธิบดี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการสร้าง ‘สกายวอล์ก’ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและเชื่อมต่อการสัญจรจากบีทีเอสอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แจกเข้าสู่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ บน ถนนราชวิถี – ถนนพญาไท – และปากซอยโยธี

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยูดีดีซี ยังเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำร่างการฟื้นฟูย่านสำคัญในกรุงเทพฯ อีก 2 จุด ได้แก่ ย่านทองหล่อ-เอกมัย สู่การเป็นแหล่งงานนานาชาติ บาทวิถีเชื่อมผสาน ย่านพักอาศัยชั้นดี วิถีเศรษฐกิจนำเทรนด์ และ ย่านท่าพระจันทร์-ท่าพระจันทร์ สู่การเป็นย่านประวัติศาสตร์

โดยการประชุมแต่ละครั้ง ได้รับความสนใจจากคนหลากหลายกลุ่ม  ได้แก่  ผู้บริหารและคนทำงานในสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานที่ราชการ ตลอดจนภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ทำงานในแต่ละพื้นที่

 

 

ขอบคุณที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/323358.html

share