4 Jul 2016
คลอดโปรเจกต์ ‘สะพานเดินข้ามเจ้าพระยา’ แห่งแรกของไทย

ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง บอกว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรูปแบบพหุภาคี เป็นส่วนสำคัญในโครงการฟื้นฟูเมืองครั้งใหญ่ของกรุงเทพมหานคร เช่น การปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสวนลอยฟ้าแห่งแรกของไทย

หุ่นจำลองโครงการทางเท้าสัญจรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าฯ หรือสะพานด้วน สำหรับเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ยูดีดีซี เพื่อสร้างทางเลือกในการสัญจรด้วยการเดินเท้าและปั่นจักรยาน  ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง ในรูปแบบของสวนลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย

ผู้อำนวยการ ยูดีดีซี บอกว่า ความสำเร็จของโครงการก่อสร้างทางเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะท้อนให้เห็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ชุมชน และเอกชน ในรูปแบบพหุภาคี  ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการฟื้นฟูเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร  คาดว่า เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและภาคการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังจัดทำผังฟื้นฟูเมืองชั้นใน 3 ย่านสำคัญฝั่งพระนคร ได้แก่ ย่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน  ย่านโยธี-ราชวิถี และ ย่านทองหล่อ-เอกมัย  รวมทั้งการทำผังแนวคิดพัฒนาอีก 5 พื้นที่ คือ แยกอารีย์  พญาไท  ปทุมวัน  คลองโอ่งอ่าง และสะพานพระปกเกล้าฯ

 

ขอบคุณที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/381795.html

share