4 Feb 2016
กทม. จับมือ UDDC แลกไอเดียฟื้นฟูทองหล่อ-เอกมัย

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2559) สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เปิดกิจกรรมเวิร์คชอปให้องค์กรต่างๆ ผู้ที่อยู่อาศัย ทำงาน สถานที่กินดื่ม หรือสัญจรผ่านไปมาในย่านทองหล่อ-เอกมัย ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างแบบร่าง พื้นที่นำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทองหล่อ, ซอยทองหล่อ 10, คลองเป้ง และพื้นที่โรงพิมพ์สลากฯ เพื่อปรับปรุงย่านพื้นที่ทองหล่อ-เอกมัย ณ Ma:D hub เอกมัยซอย 4

จากการเวิร์คชอปครั้งที่ผ่านมา ทำให้เกิด 4 คีย์เวิร์ดสำคัญในการฟื้นฟูย่านทองหล่อ-เอกมัย ได้แก่ การเดินเท้า, พื้นที่แบ่งปัน, ย่านสร้างสรรค์ และขนาด SML ซึ่งในวันนี้ได้มีการต่อยอดความคิดจากทุกส่วน สำหรับผังแม่บทการฟื้นฟูย่านทองหล่อ-เอกมัย 2575 สู่ย่านไลฟ์สไตล์ ด้วยศักยภาพการเป็นย่านที่อยู่อาศัยและแหล่งงานสำคัญของกรุงเทพฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ที่กำหนดทิศทางความนิยมของเมือง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

สำหรับปัญหาสำคัญของพื้นที่ทองหล่อ-เอกมัย คือการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ยากมาก โดยจากพื้นที่ของทั้ง 2 ย่าน ความยาวรวม 5 กิโลเมตร เนื้อที่กว่า 1,700 ไร่ กลับมีสวนสาธารณะเพียงแห่งเดียว คือ “สวนสมเด็จสราญราษฎ์มณีรมย์” และการเข้าถึงก็ยากมากเช่นกัน รวมไปถึงการเป็นชุมชนล้อมรั้ว (gated communities) บนที่ดินของเอกชน ซึ่งในขณะนี้ ได้พบว่ามีสัญญาณที่ดี จาการที่ภาคเอกชนเริ่มเปิดและออกแบบพื้นที่โล่งของโครงการให้เชื่อมต่อกันเองและเชื่อมกับพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด POPS (Privately-Owned Public Space) ที่กำลังแพร่หลายในเมืองใหญ่ทั่วโลก

ขอบคุณที่มา : http://krungthep.coconuts.co/2016/02/04/thonglor-ekamai

share