4 Jul 2016
กทม.จัดแผนฟื้นฟู 3 ย่านเก่าศก.กรุง ผุดท่าเรือเชื่อมขนส่ง

กทม.จัดแผนฟื้นฟู 3 ย่านเก่าศก.กรุง ผุดท่าเรือเชื่อมขนส่ง

กทม. – เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ สยามพารากอน ชั้น 6 นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดงานนำเสนอสาธารณะ กรุงเทพ250 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักผังเมือง (สผม.) ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมงาน

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสผม. กทม. กล่าวว่า โครงการกรุงเทพ 250 คือโครงการจัดทำแผนแม่บทการฟื้นฟูเมืองในวาระครบรอบ 250 ปีของกรุงเทพฯ ในปี 2575 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่เขตเมืองชั้นในให้น่าอยู่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและเพิ่มความสามารถการแข่งขันกับมหานครต่างๆ ของอาเซียนภายใต้ความร่วมมือกับประชาสังคม

นายจุมพลกล่าวว่า งานนำเสนอสาธารณะ กรุงเทพ 250 เป็นการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ในระยะที่ 2 เป็นการต่อยอดจากผลการศึกษาในระยะที่ 1 โดยขยายใน 3 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ 1.ย่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน 2.ย่านโยธี-ราชวิถี และ 3.ย่านทองหล่อ-เอกมัย รวมทั้งพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ โครงการทางเท้าสัญจรแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (สะพานด้วน) และพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรรอบสถานีขนส่งมวลชน ได้แก่ บีทีเอสสถานีอารีย์ พญาไท และสยาม-สนามกีฬาแห่งชาติ

นางสาวนิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ในฐานะหัวหน้าโครงการกรุงเทพ 250 กล่าวว่า สำหรับการฟื้นฟูย่านท่าพระจันทร์-ท่าช้าง-ท่าเตียน ต้องพัฒนาและปรับปรุงที่สาธารณะ ได้แก่ 1. ลานท่าช้าง ปรับปรุงลานและสร้างท่าเรือใหม่ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อสัญจรหรือพักผ่อนได้ 2.ท่าเตียน พัฒนาชุมชนริมน้ำ 3.ท่าพระจันทร์ เปิดพื้นที่ริมน้ำ ฟื้นฟูร่องรอยประวัติศาสตร์ 4.ราชนาวีสโมสร-ท่าราชวรดิษฐ์ และ 5.บ้านปราณี สร้างพื้นที่สตูดิโอการเรียนรู้แห่งอนาคต ขณะที่ย่านทองหล่อ-เอกมัยเป็นย่านไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น แต่มีพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ยังไม่เอื้อต่อการเดินเท้า ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยทองหล่อ โดยลดขนาดถนน เพิ่มขนาดทางเท้า พัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรให้เชื่อมโยงมากขึ้น

หน้า 5

 

ขอบคุณที่มา : http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNVEkwTURZMU9RPT0%3D&sectionid=TURNek1nPT0%3D&day=TWpBeE5pMHdOaTB5TkE9PQ%3D%3D

share