21 Jul 2015
กรุงเทพฯ 250 กับเทรนด์การใช้ชีวิตเมือง 2 : รางเชื่อมเมือง (Connected track) ‪

กรุงเทพฯ 250 กับเทรนด์การใช้ชีวิตเมือง # 2 : รางเชื่อมเมือง (Connected track) ‪#‎Bangkok250‬‬

จากความนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ ทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงมากมายทั้ง มลภาวะเป็นพิษจากการจราจร การเสียเวลาไปกับการเดินทาง รวมทั้งปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ทำให้ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกิดระบบขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และเป็นทางเลือกหลักสำหรับการเดินทางของคนกรุง ทำให้เทรนด์รางเชื่อมเมือง (Connected track) จะเป็นเทรนด์การใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯในอนาคต

การเดินทางด้วยระบบรางจะช่วยให้ผู้คนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ช่วยลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่เมืองควบคู่กันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่รอบสถานีรถไฟฟ้าให้กลายเป็นชุมทางที่สำคัญ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้คนใช้การเดินเท้าและจักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยจะมีการบูรณาการร่วมกับระบบขนส่งประเภทอื่นๆ ได้แก่ แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสามล้อ รวมไปถึง ระบบขนส่งทางน้ำเต็มรูปแบบเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ชุมชนเก่าริมน้ำที่กระจายตัวอยู่และยากต่อการเข้าถึงทางถนน โดยที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางด้วยระบบบัตรใบเดียวที่สามารถใช้ได้กับการคมนาคมทุกประเภท (One day travelling pass)

การขนส่งระบบรางยังช่วยให้คนเมืองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น มีความรวดเร็ว และสามารถคำนวณเวลาได้แน่นอน นอกจากนี้ความสะดวกของระบบขนส่งยังส่งผลกระทบไปยังธุรกิจการส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery service) ที่จะได้รับความนิยมมากขึ้น มีการส่งสินค้าจากมือผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ผู้คนจะนิยมอยู่กับบ้านมากขึ้น ไม่มีความจำเป็นที่จะออกเดินทางเพื่อการจับจ่ายใช้สอยภายนอกบ้าน ทำให้บทบาทของพื้นที่การค้าลดลง เปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การค้าส่วนหนึ่ง ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับให้คนในเมืองได้มาใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

เครดิตภาพ: http://ht.ly/OBpPm , http://ht.ly/OBpRe , http://ht.ly/OBpUR

share