29 Jul 2015
‘สุขุมพันธุ์’ เร่งทำแผนแม่บทฟื้นฟูเมือง

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่งทำแผนแม่บทฟื้นฟูเมือง ให้เสร็จสิ้นภายในวาระการดำรงตำแหน่ง พร้อมยอมรับค่อนข้างมีอุปสรรค 

หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร บอกว่า กรุงเทพฯ ได้รับการฟื้นฟูล่าช้ากว่าหลายเมืองใหญ่ในยุโรป เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ และการพัฒนาพื้นที่ใหม่ของภาคเอกชน แทนการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า

อย่างไรก็ตาม ย้ำว่าจะพยายามผลักดันให้เกิดแผนแม่บทการฟื้นฟู ภายในวาระการดำรงตำแหน่ง

ขณะที่ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ UddC (ยูดีดีซี) จัดการนำเสนอสาธารณะ ตามโครงการ ‘กรุงเทพฯ 250’ (สองร้อยห้าสิบ) เพื่อฉายภาพอนาคตของกรุงเทพฯ ในปี 2575 ซึ่งนับเป็นการวางผังเมืองรวม ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

นิทรรศการนี้ จะจัดแสดงถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

 

ขอขอบคุณที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/238287.html

share