29 Jul 2015
ฟื้นเมืองเก่า5โครงการทำท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | เดลินิวส์

„ฟื้นเมืองเก่า5โครงการทำท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กทม.นำร่อง5โครงการฟื้นเมืองเก่ากรุงเทพฯกะดีจีน-คลองสาน-ท่าดินแดงใช้งบ370ล. วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:21 น.       เมื่อวันที่28ก.ค.ที่โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศอาคารสยามสแควร์วัน เขตปทุมวันม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)เป็นประธานงานนำเสนอสาธารณะกรุงเทพฯ250อนาคต ความหลากหลายโอกาสของทุกคนเพื่อดำเนินโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักผังเมืองกทม.และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นในวาระครบรอบกรุงเทพ250ปี ในปี 2575โดยมีนายอมรกิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500คน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)กล่าวว่าการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าให้กลับมามีชีวิตในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่โดยดำรงไว้ซึ่งวิถีถิ่นเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นและส่งเสริมการใช้พื้นที่เมืองอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคตโดยตนจะผลักดันแผนแม่บทในการฟื้นฟูเมืองให้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ภายในปี60         ด้านผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.นิรมลกุลศรีสมบัติผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองนำเสนอโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าว่าการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าจะเน้นการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เขตชั้นใน17เขตให้เป็นย่านต่างๆที่น่าสนใจดังนี้1.ย่านประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์2.ย่านประวัติศาสตร์ธนบุรี3.ย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมบางรัก-ปทุมวัน4.ย่านที่อยู่อาศัยยานนาวา-บางคอแหลม5.ย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมตากสิน6.ย่านหน่วยงานราชการที่อยู่อาศัยดุสิต-พญาไท7.ย่านที่อยู่อาศัยจรัญสนิทวงศ์โดยได้มีการศึกษานำร่องย่านประวัติศาสตร์บริเวณย่านกะดีจีน-คลองสานพื้นที่ฝั่งธนบุรีเนื่องจากเป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและคนในชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยจากการศึกษาได้มีข้อสรุปนำเสนอกทม.ในการจัดทำการฟื้นฟูบริเวณดังกล่าว5โครงการคือ1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำกะดีจีนใช้งบประมาณ 70ล้านบาท2.จัดทำศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำ-จักรยานใช้งบประมาณ 100ล้านบาท3.สร้างสวนลอยฟ้าบริเวณสะพานด้วนใช้งบประมาณ 55ล้านบาท4.พัฒนาทางเดินริมน้ำย่านคลองสานใช้งบประมาณ 90ล้านบาทและ5.ปรับปรุงถนนท่าดินแดงให้เป็นถนนสายอาหารภายใต้ชื่อถนนโอชาท่าดินแดงใช้งบประมาณ  75ล้านบาทซึ่งต้องใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 390ล้านบาทโดยเมื่อดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูเมืองตามแผนแม่บทจะทำให้เกิดการอยู่อาศัยของสัดส่วนประชากรในพื้นที่นั้นๆอย่างเหมาะสมทำให้เกิดการจ้างงานและเกิดพื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับประชากรในกรุงเทพฯที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้นโดยคาดการณ์ในอีก20ปีข้างหน้ากรุงเทพฯจะมีประชากรในพื้นที่มากถึง18ล้านคน.“

ขอขอบคุณที่มา : http://www.dailynews.co.th/bangkok/338093

share