29 Jul 2015
ผังเมือง กทม.ศึกษาฟื้นฟูย่านกะดีจีน เปิด 5 โครงการ-ถนนโอชาท่าดินแดง
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.58 ที่อาคารสยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน สำนักผังเมือง กทม.และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน การนำเสนอสาธารณะ “กรุงเทพฯ 250 : อนาคต ความหลากหลาย โอกาสของทุกคน” ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้จัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า นำเสนอให้ กทม.ในการจัดทำการฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะ 5 โครงการ ได้แก่
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำกะดีจีน2.โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำ-จักรยาน3.โครงการสร้างทางเดิน-ทางจักรยาน สะพานพระปกเกล้าฯ

4.โครงการพัฒนาทางเดินริมน้ำย่านคลองสาน

5.โครงการถนนโอชาท่าดินแดง คือ การปรับปรุงถนนท่าดินแดงให้เป็นถนนสายอาหารภายใต้ชื่อถนนโอชาท่าดินแดง

นอกจากนี้ จะต้องมีการควบคุมความสูงของอาคารเกิดใหม่ เพื่อรักษาภูมิทัศน์ โบราณสถาน วัด โบสถ์.

 

ขอขอบคุณที่มา : http://www.thairath.co.th/content/514790

share