28 Jul 2015
นำเสนอ กรุงเทพฯ 250 แผนฟื้นฟูเมือง 17 เขต กทม. นำร่องกะดีจีน-คลองสาน

วันนี้ (28 ก.ค.) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงาน“กรุงเทพฯ 250: อนาคต ความหลากหลาย โอกาสของทุกคน” ที่จัดโดยสำนักผังเมือง กทม. ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

โดยงานดังกล่าวเป็นการนำเสนอโครงการกรุงเทพฯ 250 หรือชื่อเต็มว่า “โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าครอบคลุม 17 เขตพื้นที่ กทม.ชั้นใน และดำเนินโครงการนำร่องในพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือน ธ.ค.57 และจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า การฟื้นฟูเมืองเก่านั้นเป็นแนวทางที่เมืองใหญ่ของโลก อาทิ ลอนดอน เบอร์ลิน ได้ปฏิบัติกันมานาน ส่วนกรุงเทพฯนั้นอาจจะมีความล่าช้าในเรื่องของการฟื้นฟูบ้าง จากปัจจัยหลายด้านเช่น ย่านเมืองเก่าของ กทม.มีผู้อยู่อาศัยและผู้ทำมาค้าขายจำนวนมาก กระบวนการมีส่วนร่วมและความเห็นชอบจึงมีความสำคัญที่ต้องใช้ระยะเวลา รวมไปถึงในหลายพื้นที่มีโบราณสถาน หรือศาสนสถานที่มีคุณค่าสูง การดำเนินการฟื้นฟูใดๆจึงต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวต่อว่า อีกสิ่งหนึ่งคือนิสัยของคนไทยนั้นชอบของใหม่ จึงเน้นการสร้างพื้นที่ใหม่แทนที่จะฟื้นฟูพื้นที่เก่า ดังนั้นจึงถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมกันฟื้นฟูเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งทางโครงการออกแบบที่ได้เสนอมานี้ก็น่าประทับใจในผลงานมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 17 เขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5 พื้นที่โครงการนำร่องที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวจะต้องเริ่มปฏิบัติให้ได้ก่อนที่ตนจะหมดวาระภายในปี พ.ศ.2561

นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ต่อ-เติม-เมือง สู่กรุงเทพฯ 250″ โดย ผศ.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นวพร เรืองสกุล อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บก.นิตยสารอะเดย์, ยรรยง บุญ-หลง สถาปนิกชุมชน และ เฉลิม ช่างทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการที่บอกเล่าถึงที่มา ความสำคัญ รายละเอียด และผลลัพธ์ของโครงการ และจัดแสดงโมเดลจำลองแสดงรายละเอียดของโครงการนำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยจะจัดแสดงที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 ส.ค.58

 

ขอขอบคุณที่มา : http://www.greennewstv.com/

share