28 Jul 2015
กทม.ระดมความเห็นฟื้นย่านเมืองเก่า นำร่องกะดีจีน-คลองสาน

กทม.ระดมความเห็นฟื้นย่านเมืองเก่า นำร่องกะดีจีน-คลองสาน ออกผังแม่บทฉลอง 250 ปีสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
ที่โรงละครเคแบงก์สยามพระพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานพิธีเปิดงานนำเสนอผลการดำเนินโครงการจัดทำผังแม่บท การฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูกะดีจีน-คลองสาน สู่สาธารณะกรุงเทพฯ 250 : อนาคต ความหลากหลาย โอกาสของทุกคน โดยมี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อิหม่ามนาวิน สาสนกูล มัสยิดกูวิติลอิสลาม ย่านกะดีจีน-คลองสาน ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง คณะผู้บริหารสำนักผังเมือง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมงาน

ทั้งนี้ สำนักผังเมือง ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูกะดีจีน-คลองสาน หรือโครงการกรุงเทพฯ 250 ในการวางแผนปี 2575 ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง 250 ปี ในการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และการครบรอบ 100 ปี การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการกรุงเทพฯ 250 เพื่อศึกษาพัฒนาผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าครอบคลุม 17 เขตพื้นที่การปกครองกรุงเทพฯชั้นใน และดำเนินโครงการนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าในพื้นที่กะดีจีน-คลองสาน โดยจัดว่าเป็นโครงการแรกของกทม.และประเทศไทยที่ได้นำยุทธศาสตร์การวางแผนฟื้นฟูเมืองด้วยเทคนิคการคาดการณ์อนาคตมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติ โดยโครงการได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนธ.ค. 2557 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้นำเสนอผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากการศึกษา 5 หมวด ได้แก่ 1. 10 เทรนด์การใช้ชีวิตในเขตเมืองชั้นใน 2. 8ย่านใหม่กรุงเทพฯ 3.ผังแม่บทการฟื้นฟูพื้นที่ย่านเมืองเก่า 4.ผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน และ 5.เครื่องมือและมาตรการสู่การปฏิบัติ การเสวนาหัวข้อ “ต่อ-เติม-เมือง สู่กรุงเทพฯ 250 โดยคุณนวพร เรืองสกุล อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการนิตยสารอะเดย์ คุณยรรยง บุญ-หลง สถาปนิก สมาคมสถาปนิกอเมริกัน คุณเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ สถาปนิกและอาจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังมีนิทรรศการที่บอกเล่าถึงที่มา ความสำคัญ รายละเอียด และผลลัพธ์ของโครงการ และจัดแสดงหุ่นจำลองแสดงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการนำร่อง โดยนิทรรศการจะจัดแสดงที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 ส.ค.นี้

 

ขอขอบคุณที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/658571

share